Invitasjon til Sykkelprøven 2019

Trygg Trafikk og Norges Automobilforbund (NAF) inviterer alle 5., 6. og 7. klassinger til "Sykkelprøven 2019". Fristen for å melde seg på er fredag den 15. mars.

Sykkelprøven er et tilbud til skolene som et ledd i trafikkundervisningen. Gjennom prøven kan elevene vise hva de behersker av kunnskaper og ferdigheter. Dessuten skal Sykkelprøven være en motivasjonsfaktor for både for lærere og elever, noe å se frem til.

Sykkelprøven og forberedelse til denne kan også være et bidrag for å nå kompetansemålene i læreplanen:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:
  • Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving etter 4. trinn)
  • Praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving etter 7. trinn)

Skal man nå disse kompetansemålene så betyr det at elevene må ha jobbet med både teori og praktisk bruk av sykkel før de deltar på Distriktfinalen. Vi opplever fra tid til annen at enkelte elever ikke har hatt opplæring før de møter til distriktfinalen og da blir det noe mangelfullt.

Lærerveiledning og tips til gjennomføring finner dere på www.tryggtrafikk.no.

Distriktfinalen:

Etter å ha gjennomført både teori og praktisk sykling på egen skole kan skolen sende beste elev på hvert av trinnene videre til Distriktfinalen. Beste jente og beste gutt fra Distriktfinalen går videre til NAFs Sykkelkonkurranse og landsfinalen lørdag den 1. juni 2019 i Letohallen på Dal i Romerike. (Dersom de ønsker å være med)

Landsfinalen:

Landsfinalen kårer to jenter og to gutter som blir NAFs landslag i den europeiske finalen i september.

På grunn av internasjonale regler må elevene som går videre til Landsfinalen være født i 2007 - 2008 eller 2009. Skulle det være slik at vinnerne fra distriktsfinalen ikke oppfyller disse kriteriene, så kan vedkommende ikke delta på Landsfinalen eller i den Europeiske finalen. Men vil motta en trøstepremie fra Sykkelprøven.

Landsfinalen kårer to jenter og to gutter som blir NAFs landslag i den europeiske finalen i Geneve i september.

Europeisk finale:

Både i Landsfinalen og i den Europeiske finalen vil elevene få en teoriprøve og ferdighetsprøver i kjøregård. Dette foregår innendørs. Det vil derfor være hensiktsmessig å legge vekt på ferdighetskjøring i tillegg til det å kunne bevege seg trygt og sikkert i trafikken. Forslag til ferdighetsøvelser finner du på www.tryggtrafikk.no, gå inn på skole 4. til 7. trinn.

Sykkelprøven går over to trinn:

Trinn 1. Prøve ved den enkelte skole, teoretisk og praktisk:

A. Teoretisk prøve Legges innenfor tidsrommet uke 13 og 14.
B. Praktisk prøve Legges innenfor tidsrommet uke 17 og 18.

Skolen bør påby bruk av hjelm ved den praktiske prøven.

 

Frist for innsending av resultater fra lokalt arrangement: Fredag den 3. mai.

 

Teoriprøven

Vi anbefaler alle skoler til å gjennomføre teoriprøven digitalt. I 2018 var det over 7500 vestfoldelever som tok prøven digitalt. Teoriprøven finner du på www.tryggtrafikk.no gå inn på skole, 4. til 7. trinn.

Praktisk prøve

Det har vist seg at mange elever viser overdreven/unaturlig forsiktighet under den praktiske prøven, spesielt ute på postene. Målet for undervisningen er at elevene utviser sikker atferd i trafikken, og i Sykkelprøven må vi prøve elevene i situasjoner der de viser tilnærmet "normalatferd". Vi anmoder derfor at dere ved opplegg av undervisning og praktisk prøve har drøftet hvordan dere skal kunne "måle" elevenes normalatferd.

Skjulte poster, eller en kombinasjon av skjulte og åpne poster kan være en løsning.

Hva som er normalatferd tas opp med elevene på forhånd.

Trinn 2. Distriktfinaler

Det vil i år bli avholdt to distriktsfinaler:

Tirsdag den 14. mai:

  • for elever fra Tønsberg og omegn.
  • for elever fra Nordre Vestfold.
  • for elever fra Larvik og omegn.

Onsdag den 15. mai:

  • for elever fra Sandefjord og omegn.

Fremmøte senest kl. 0930 begge dager.

NB! Vi har beholdt de samme distriktene som tidligere år.

Her deltar beste elev på hvert trinn fra hver skole i distriktet. Sted for distriktfinalene blir bekjentgjort sammen med utsending av materiell.

Elevene følges til distriktfinalene av en lærer som kan assistere som postmannskap o.l. Eventuelle vikar- og reiseutgifter dekkes av den enkelte skole. Eleven må bruke hjelm for å få lov til å starte.

Påmelding til Sykkelprøven:
Frist for påmelding er 15. mars. Dette gjøres elektronisk, på tilsendt invitasjon på mail.

Husk å sjekke at opplysninger om kontaktinfo stemmer før du sender inn påmelding. Er det noe du lurer på så ta kontakt med Trygg Trafikk.
E-post: magnussen@tryggtrafikk.no eller på mobil: 90 99 79 70

Materiell til sykkelopplæringen finner dere på www.tryggtrafikk.no.

Om det er spørsmål vedrørende distriktfinalene kan dere også ta kontakt med:

NAF Søndre Vestfold avd. Larvik Dag Henriksen mobil: 92 08 21 62
NAF Tønsberg og omegn Gaute Amundsen mobil: 92 45 84 11
NAF Nordre Vestfold Harald Weseth mobil: 90 78 64 93
NAF Søndre Vestfold avd. Sandefjord Aslak Wahl mobil: 90 16 84 40

 

På vegne av Sykkelprøven i Vestfold

Med vennlig hilsen
Trygg Trafikk, Vestfold
Mette Magnussen
Distriktsleder